Bättre kommersiellt

Vill man att det ska bli bättre kommersiellt i en stad så får man fundera på hur mans ka öka handeln i staden. Här där jag bor är det ett antal entreprenörer som försöker se till att det blir mer centrumhandel här i Hudviksvall. Jag tror att de kommer att lyckas med detta, man måste bara se möjligheterna och sedan skapa resurser för att de där möjligheterna ska kunna tas tillvara. Jag har jobbat som entreprenör en gång och det var verkligen roligt. Man får verkligen jobba med att försöka hitta lösningar.